Als het aan de Duitsers had gelegen was Anton Mussert in 1943 als leider van de NSB vervangen door de Groninger Henk Feldmeijer. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het proefschrift van Bas Kromhout uit 2012. Hiermee promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Feldmeijer ligt begraven in Groningen en wordt daar nog altijd door geestverwanten herdacht.

Kromhout promoveerde met de biografie "De voorman" over het leven van Henk Feldmeijer. Een belangrijke Nederlandse NSB-er en de hoogste Nederlandse SS'er tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het graf van Feldmeijer op het Esserveld (Foto: Reinder Smith) 

Feldmeijer werd geboren in Assen als zoon van een beroepsmilitair en werd tijdens zijn studie aan de Groninger Universiteit in 1932 al lid van de NSB. Hij vocht tijdens de oorlog met de Nederlandse SS aan het Oostfront en gaf later leiding aan het "kommando Feldmeijer" dat in 1943 en 1944 tientallen Nederlanders dood schoot als vergelding voor acties van het verzet

Kromhout tracht in zijn boek een verklaring te geven voor de radicalisering van Feldmeijer voor en tijdens de oorlog. En hij ontdekte dat de Duitsers Anton Mussert tijdens de oorlog graag hadden vervangen door Feldmeijer. Tot nu toe werd altijd aangenomen dat Rost van Tonningen de grootste concurrent voor Mussert was.

Feldmeijer sneuvelde in februari 1945 toen zijn auto door een geallieerd vliegtuig van de weg werd geschoten. Hij ligt begraven op het Esserveld in het zuiden van de Stad Groningen. Daar wordt hij, gezien de bloemen en de foto's op zijn graf, nog steeds herdacht.